mgr Agata Wojnarowska

Nasze biuro oferuje szeroki zakres usług księgowych

Naszą ofertę kierujemy do przedsiębiorstw, których kierownictwa chcą skupić się na rozwoju swoich firm i poszerzaniu zakresu ich działania, a sprawy księgowo - podatkowe jako pracochłonne i czasochłonne powierzyć specjalistom. 

Dla poczucia bezpieczeństwa oferujemy udzielanie pełnomocnictwa dla Biura, celem przejęcia odpowiedzialności i uniknięcia uciążliwych i stresujących kontaktów z organami kontrolnymi. 

Na życzenie Klienta oferujemy odbiór dokumentów w siedzibie Firmy.


 

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ryczałtu
 • rozliczanie podatku VAT
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych ( forma papierowa i elektroniczna)
 • naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie dokumentów i ewidencji pracowniczych
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS
 • rozliczenia roczne

W ZAKRESIE ŚWIADCZONYCH PRZEZ NASZE BIURO RACHUNKOWE USŁUG KSIĘGOWYCH ZNAJDUJE SIĘ:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • dekretacja dokumentów
 • uzgadnianie kont rozrachunkowych
 • zestawienie obrotów i sald
 • sporządzenie listy płac pracowników i zleceniobiorców
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzenie deklaracji ZUS oraz druków RMUA
 • sporządzenie sprawozdania rocznego
 • sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego
 • przygotowanie przelewów z opłatami do U.S. I ZUS
 • reprezentowanie Klienta przed U.S. I ZUS
 • archiwizacja dokumentów

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów:

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • księgowanie zdarzeń gospodarczych w PKPiR
 • sporządzenie listy płac pracowników i zleceniobiorców
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie deklaracji ZUS oraz druków RMUA
 • sporządzenie zeznania rocznego
 • przygotowywanie bilansów ( ocena działalności)
 • przygotowywanie przelewów z opłatami do U.S. I ZUS
 • reprezentowanie Klienta przed U.S. i ZUS
 • archiwizacja dokumentów

Ewidencje podatkowe ryczałtu ewidencjonowanego:

 • sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • zapis przychodów w ewidencji sprzedaży
 • wyliczenie zobowiązania podatkowego
 • sporządzenie listy płac pracowników i zleceniobiorców
 • sporządzenie deklaracji podatkowych
 • sporządzenie deklaracji ZUS i druków RMUA
 • prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzenie zeznania rocznego
 • przygotowywanie przelewów z opłatami do U.S. I ZUS
 • archiwizacja dokumentów

 

USŁUGI PŁACOWE:

Dokumentację i ewidencję płac

 • listy płac
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
 • sporządzanie deklaracji podatkowych

Dokumentację prac zleconych

 • prowadzenie ewidencji podatkowej pracownika i zleceniobiorców prac zleconych
 • przygotowywanie umów zleceń
 • sporządzenie listy płac prac zleconych
 • sporządzenie deklaracji podatkowych

Prowadzenie dokumentacji ZUS

 • sporządzanie deklaracji ZUS
 • przygotowywanie raportów RMUA za okresy miesięczne

Usługi płacowe świadczone przez nasze biuro rachunkowe:

 • sporządzanie list płac z umów o pracę;
 • sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych;
 • sporządzanie druków ZUS RMUA;
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych;
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( PIT-11, PIT-8B);
 • sporządzanie rocznego obliczenia podatku ( PIT-4R)